Công ty có vốn đầu tư từ Hàn Quốc được thành lập năm 2007 chuyên cung cấp các sản phẩm thuốc thú y, thủy sản; chất bổ sung thức ăn; và các chế phẩm sinh học.